Правила

7. Форс-мажор

7.1. Сервіс "PocketBank.net" звільняється від відповідальності за невиконання або затримку виконання своїх зобов'язань за цією Угодою, якщо виникли обставини непереборної сили. До них відносяться: стихійні лиха, дії органів влади, війна, пожежа, вибух, терористичний акт, повінь, бунт, хакерські атаки, масові громадські безлади. Також до них належать відсутність або збій роботи енергопостачання, доступу до мережі Інтернет, послуг зв'язку або інших систем та мереж.

  • 09 трав 2024

    NOT (Notcoin) на OKX Jumpstart 🔥

  • 25 квіт 2024

    Зарабляй на стейкінгу BTC та ETH з токеном MSN

  • 19 квіт 2024

    JPMorgan і Deutsche Bank не очікують ралі біткоїнів після халвінгу