Правила AML

Термінологія та визначення

1.1. У цій програмі, яка спрямована на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, наступні терміни будуть використовуватися зі значеннями, вказаними нижче, якщо з тексту не випливає інше:

"Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом" - перетворення незаконно отриманих грошових коштів або майна на легальні шляхом надання їм законного володіння, користування або розпорядження.

"Сервіс" - сайт PocketBank.net.

"Угода" - Користувальницька угода, текст якої можна знайти за посиланням https://pocketbank.net/ru/rules/ НА УГОДУ. "Користувач" - фізична особа, досягла повноліття та уклала Угоду з Сервісом.

"Програма" - ця програма в галузі протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.

"Публічні посадові особи" - особи, які займають державні посади, а також особи, що заміщають посади державної цивільної служби (включаючи голів держав, урядів, міністрів, керівників відомств, керівників центральних банків, суддів вищих судів, прокурорів, посолів, керівників державних корпорацій та фондів, членів парламентів).

"Фінансування тероризму" - надання або збір грошових коштів або надання фінансових послуг з метою фінансування організації, підготовки та вчинення терористичних актів.

1.2. Усі інші терміни та визначення, що використовуються у тексті Програми, будуть тлумачитися відповідно до Угоди та діючого законодавства України.

1.3. Заголовки (статті) Програми використовуються виключно для зручності користування текстом Програми і не мають буквального юридичного значення.

Застосування програми

2.1. Усі положення цієї програми є обов'язковими для нашого сервісу та користувачів.

2.2. Ми надаємо послуги тільки тим користувачам, які погоджуються з нашою програмою.

Відмова від співпраці

3.1. Загальне правило

3.1.1. Правила використання нашого сервісу є дуже важливими для нас, щоб забезпечити безпеку та законність дій усіх наших користувачів. Тому, ми не несемо відповідальності перед користувачами, якщо у нас є достовірна інформація про те, що вони планують використовувати наш сервіс для протиправних цілей. Це включає, але не обмежується, використання нашого сервісу для легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, та фінансування терористичної діяльності.

3.2. Приватні випадки Ми зберігаємо право відмовити в виконанні наших зобов'язань перед користувачами у наступних випадках:

3.2.1. Якщо користувачі підозрюються або звинувачуються в терористичній або екстремістській діяльності або були засуджені за такі дії. У таких випадках ми не можемо гарантувати безпеку та надійність наших послуг, а також не можемо порушувати закони та правила, передбачені відповідними законодавчими органами.

3.2.2. Якщо щодо користувачів були прийняті міжнародні або регіональні санкції. У таких випадках ми зобов'язані дотримуватися правил, встановлених компетентними органами, і не можемо надавати послуги, які суперечать їм.

3.2.3. Если в отношении пользователей применяются меры замораживания (блокирования) денежных средств и имущества. В таких случаях мы не можем проводить финансовые операции и обеспечивать услуги, связанные с денежными переводами.

3.2.4. Если пользователи являются публичными должностными лицами, признанными виновными в нарушении прав человека. В таких случаях мы не можем сотрудничать с лицами, нарушающими права других людей.

3.2.5. Если пользователи являются гражданами государств, на которые наложены международные санкции. В таких случаях мы не можем предоставлять услуги, которые противоречат международным правилам и санкциям.

3.2.6 Если Ваша транзакция будет идентифицирована, как высокорискованная обменный пункт может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с рекомендациями FATF (fatf-gafi.org).

3.3 Якщо клієнт відмовився проходити верифікацію, кошти повинні бути повернені або обмінені протягом семи календарних днів з моменту отримання транзакції обмінним пунктом за умови, що до обмінного пункту не надійшло повідомлення від правоохоронних або регулюючих органів, що містить інструкції щодо утримуваних коштів.

3.4 Протягом двох календарних днів після проходження верифікації кошти повинні бути повернені або обмінені. При поверненні допускається комісія в розмірі, що не перевищує загальну вартість витрат на обробку заявки та організацію повернення коштів. Наша компанія строго дотримується законодавчих норм та правил, встановлених відповідними компетентними органами. Тому ми залишаємо за собою право відмовитися від виконання наших зобов'язань у випадках, коли наша діяльність може суперечити законам та правилам, а також принципам безпеки та надійності наших послуг.

Обмеження на проведення операцій

4.1. Якщо у Сервісу виникнуть підстави вважати, що Користувач займається незаконною діяльністю згідно з пунктом 3.1.1 Програми, Сервіс залишає за собою право припинити будь-які дії щодо такого Користувача в будь-який момент.

4.2. Користувач, який бажає здійснити операцію на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, повинен надати документи для проходження процедури верифікації згідно зі статтею 5 Програми. Користувач, який здійснює операції на суму, що не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, не зобов'язаний проходити процедуру ідентифікації згідно з положеннями статті 5 Програми. Для таких неідентифікованих Користувачів встановлюється максимальна загальна вартість операцій у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень на місяць. Якщо Користувач перевищить таку максимальну загальну вартість операцій, він повинен буде пройти процедуру ідентифікації згідно з положеннями статті 5 Програми.

4.3. Сервіс має право заблокувати проведення операцій до того моменту, поки Користувач, ідентифікований Сервісом відповідно до положень статті 5 Програми, не надасть додаткові документи для ідентифікації бенефіціарного власника або вигододержувача, а також доки не будуть з'ясовані підстави для проведення операції та інші обставини (Сервіс встановлює необхідний пакет документів у кожному конкретному випадку). Це правило застосовується у випадку, якщо:

4.3.1. Користувач повинен надати додаткові документи, якщо сума операції дорівнює або перевищує 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

4.3.2. Сервіс має право вважати операцію, проводжену Користувачем, сумнівною або незвичною і запитувати додаткові документи.

4.4. Якщо Користувач не надав необхідні документи або у Сервіса виникли сумніви щодо достовірності наданих документів, Сервіс має право не проводити операцію або призупинити її проведення до моменту надання необхідних документів.

4.5. Сервіс може вимагати від Користувача надання документів, навіть якщо операція одноразова та не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень або сума операцій не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень на місяць, якщо Сервіс має підстави вважати операцію сумнівною або незвичайною. Це також стосується випадків виявлення спроб обійти обмеження, встановлені в Програмі, технічним шляхом або шляхом змови з іншими Користувачами. Однак, ця вимога є винятком з пункту 4.2 Програми.

Ідентифікація користувачів

5.1. Для ідентифікації користувачів сервіс збирає наступну інформацію:

Повне ім'я

Адреса місця проживання (реєстрації)

Дата та місце народження

Реквізити документів, що підтверджують особу.

5.2. Користувач повинен надати скановану копію або фото паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу, а також копію або фото документа, що підтверджує місце проживання для ідентифікації. Сервіс може запитати додаткові документи, необхідні для дотримання вимог програми.

5.3. Іноземні або українські публічні посадові особи, їхні дружини або неповнолітні діти, повинні повідомити про свій статус користувачів перед початком будь-яких операцій з сервісом. Якщо сервіс дізнається, що користувач приховав цю інформацію, сервіс має право припинити будь-які дії на користь таких користувачів.

Документ вимоги

6.1. Всі документи, необхідні для участі в програмі згідно з пунктами 4.2-4.3, повинні бути складені українською або російською мовами. Якщо документи надані на іншій мові, вони повинні бути нотаріально засвідчені.

6.2. Скановані копії документів повинні бути представлені високої якості з роздільною здатністю не менше 300dpi.

Заходи, які приймає сервіс

Для дотримання пункту 2.1, сервіс приймає наступні заходи:

7.1. Призначає відповідального працівника, який відповідає за дотримання програми, її оновлення та відповідність міжнародним стандартам та вимогам українського законодавства.

7.2. Встановлює критерії для визначення сумнівних та незвичайних операцій, а також способи їх виявлення.

7.3. Аналізує проведені операції користувачами на відповідність критеріям сумнівних та незвичайних операцій.

7.4 Зупиняє фінансові операції у тих випадках, коли AML-перевірка надісланої клієнтом транзакції показує значний ризик. Актуальність порогового значення рівня ризику повинна бути підтверджена рекомендаціями регуляторів на момент проведення перевірки.

7.5 Зупинка фінансових операцій, а також утримання додаткових комісій повинні бути обґрунтовані рекомендаціями регуляторів для кожної конкретної ситуації у випадку, якщо обмінний пункт використовує для проведення перевірок crystalblockchain.com або сервіс, що працює на основі інформації, наданої crystalblockchain.com та вважає як значний ризик менше 70%.

7.6. Веде облік проведених операцій користувачами та зберігає інформацію про них протягом 5 (п'яти) років. 7.7. Перевіряє наявність серед користувачів осіб, зазначених в пункті 3.2 програми, не рідше одного разу в три місяці.

Зміна умов програми

8.1. Сервіс залишає за собою право односторонньої зміни програми, в тому числі впровадження нових вимог та обмежень.

8.2. Повідомлення про нову версію програми буде розміщено на сайті сервісу https://pocketbank.net/. Нова версія програми набуває чинності через 3 (три) дні з моменту її розміщення за адресою https://pocketbank.net/.

8.3. Користувачі зобов'язані ознайомитися з новою версією програми.

8.4. Продовження використання сайту https://pocketbank.net/ означатиме згоду Користувача з умовами нової версії програми.

8.5. Якщо Користувач не згоден з умовами, він зобов'язаний припинити використання Сайту та Системи.